... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
>>Opis<< Zmiany Testy Demo Konsultanci Skanery

Ogólnie o programie Upsa

Menedżer testów UPSA jest programem rozwijanym od 1998 roku, wykorzystującym doświadczenia naszej firmy z zakresu analizy obrazu oraz produkcji kompleksowych systemów wspomagających badania psychologiczne i rekrutacyjne. Służy do wprowadzania, analizy i archiwizacji danych zawartych na arkuszach odpowiedzi różnego typu testów kwestionariuszowych i ankiet. O tym, jakie to będą testy lub ankiety oraz o tym, jakim analizom zostaną poddane decyduje użytkownik.

Trzy podstawowe zalety programu to:
 1. Możliwość automatycznego odczytu różnego rodzaju zaznaczeń oraz kodów paskowych za pomocą ogólnie dostępnych skanerów, także skanerów z podajnikiem.
 2. Natychmiastowe wykonywanie różnego rodzaju obliczeń i generacja raportów
 3. Archiwizacja danych

Dodatkowe moduły Quest / QStart oraz GrAn poszerzają funkcjonalność narzędzia o możliwość realizacji badania komputerowego czyli o prezentację pytań testu na ekranie komputera oraz o moduł podstawowej analizy statystycznej wyników grupy osób. Ponadto pakiet może zostać wzbogacony o program TestEditor ułatwiający  tworzenie arkuszy odpowiedzi analizowanych przez UPSA

UPSA to program otwarty, składający się z "serca", realizującego tzw. zestaw standardowych funkcji - niemalże identyczny dla każdego użytkownika, oraz modułów specjalizowanych realizowanych zgodnie z potrzebami konkretnego klienta.

Standardowe cechy programu
 • Za pomocą programu UPSA mogą być implementowane: 
  • testy wyboru - czyli testy składające się z grup zadań lub pytań, w których osoba badana dokonuje wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zparu zaproponowanych,
  • testy będące kombinacją testu wyboru rozwiązywanego przez osobę badaną i sparametryzowanych wyników innych części egzaminu lub testu wprowadzanych przez osobę oceniającą (np. wyników egzaminu praktycznego lub ustnego).
 • UPSA (z bazą o formacie ACCESS) może zarządzać jednocześnie około 100 różnymi testami. Pojedynczy test może składać się z wielu grup zadań (podtestów).
 • Program umożliwia skanowanie odpowiednio zaprojektowanych i oznakowanych arkuszy odpowiedzi - mogą to być arkusze zarówno jedno jak i wielostronicowe. Arkusze te mogą zostać przygotowaneza pomocą dowolnego edytora graficznego lub edytora tekstu (np.  Microsoft ® WORD) i mogą być drukowane na dobrze skalibrowanej drukarce laserowej lub atramentowej. Zaprojektowanie i wydruk arkuszy możliwy jest także w programie TestEditor.
   

 • Podczas skanowania arkusza możliwy jest automatyczny odczyt wszelkiego rodzaju zaznaczeń oraz przyklejonego do arkusza kodu paskowego (standard EAN13). Za pomocą zaznaczeń kodowane mogą być oprócz odpowiedzi także m.in. takie dane jak płeć, wiek, data urodzenia.
 • UPSA pozwala na ręczne (za pomocą klawiatury) wprowadzanie danych arkuszy niedostosowanych do wczytywania przez skaner.
 • Program dokonuje analizy wprowadzonych danych, przy czym:
  • Dopuszczalne są różne typy obliczeń - od prostego zliczania odpowiedzi prawidłowych w poszczególnych grupach zadań lub sumowania liczby punktów zdobytych w poszczególnych skalach, po różnego typu operacje matematyczne na wyliczonych już skalach.
  • Program umożliwia uwzględnienie kilku wersji testu (np. podział na grupy podczas egzaminu ).
  • Istnieje możliwość normalizacji wyników (wybór próby normalizacyjnej i porównanie uzyskanych wyników z normami tej próby ). Jeżeli w ramach danej próby istnieje kilka prób szczegółowych, program dokonuje automatycznego wyboru tej z prób szczegółowych, której najbardziej odpowiada osoba badana.
  • Dla każdej ze skal mogą zostać wyznaczone przedziały ufności.
 • Wyniki analizy pojedynczych badań mogą zostać wyświetlone lub wydrukowane w postaci tabel wyników i profili.Użytkownik ma możliwość wyboru części analizy, które aktualnie mają być prezentowane.
   
   

   
 • Możliwe jest wyświetlenie lub wydrukowanie raportu (np. listy rankingowej) dla wybranej grupy osób. Może on zawierać wybrane przez użytkownika dane osobowe i wartości surowe bądź znormalizowane w określonych przez użytkownika skalach. Raport jest tworzony w trzech formatach: HTML, tekstowym i SPSS, zatem może być przeglądany oraz przetwarzany przez inne aplikacje jak np.EXCEL, WORD, SPSS itp.
 • Wszystkie wprowadzone dane są pamiętane w odpowiedniej bazie danych. Standardowo przez program generowana baza maformat zgodny z ACCESS 97 (Użytkownik nie musi być posiadaczem programu Microsoft ® ACCESS).  UPSA może współpracować także z innymi bazami SQL (n.p. SQL-Serwer, Oracle). W bazie pamiętane są również obliczone wyniki w skalach. Format zapisu danych pozwala na łatwe ich przetworzenie za pomocą arkuszy kalkulacyjnych lub programów statystycznych.
 • Program działa sieciowo tzn. może korzystać ze wspólnej bazy z innymi stanowiskami.
 • Użytkownik może zdefiniować hasło zabezpieczające dostęp do bazy.
 • Program umożliwia prowadzenie własnej kartoteki osób badanych. Użytkownik sam decyduje o strukturze tej kartoteki i podczas pracy z programem może ją rozszerzać o dodatkowe potrzebne informacje.
 • Można definiować filtry pozwalające na selekcję zapamiętanych danych według określonych kryteriów.
 • Możliwy jest import/ eksport danych z/do formatowanych plików tekstowych, a także bezpośrednio do takich programów statystycznych jak  Microsoft ®   Excell i SPSS. Odpowiednio skonfigurowany import i eksport danych pozwala to m.in. na wczytanie danych pozyskiwanych w wyniku zastosowania profesjonalnych czytników arkuszy odpowiedzi np. typu ScanTron, a także na przenoszenie danych między różnymi systemami UPSA .
 • Program zabezpieczony jest licencją lub kluczem sprzętowym.
 • Program posiada pełną dokumentację użytkownika zarówno w postaci dokumentu, jak i systemu pomocy kontekstowej.
Możliwe rozszerzenia:
 • Możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych formatów importu lub eksportu danych.
 • Analiza pojedynczych wyników w razie potrzeby może zostać rozszerzona o dodatkowe części, specyficzne dla danego testu (np. interpretacje, diagramy, wykresy …) lub może zostać wykonana w całości zgodnie ze specyfikacją uzgodnioną z klientem.
 • Możliwe jest dołączenie modułu GrAn - podstawowej analizy statystycznej wyników grupowych. Moduł taki jest także w ofercie naszej firmy i może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcje wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika. Moduł ten integruje się z oferowanym przez nas programem  NormEditor, co pozwala także na automatyczne obliczenie norm dla badanej grupy.
 • Możliwe jest dołączenie modułu QUEST / QStart   (wersja lokalna) lub NetQUEST (wersja internetowa) służącego do prezentacji testu na ekranie komputera.
 • Możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych formatów importu lub eksportu danych.
 • Możliwe jest podłączenie skanowania z podajnikiem (opcja zależna od skanera).
 • Możliwe jest dostosowanie UPSA do konkretnego skanera użytkownika.
Podłączanie testów

Testy mogą zostać zaprojektowane za pomocą programu TestEditor. Aplikacja ta pozwala zarówno na projekt i wydruk arkuszy jak i na wygenerowanie odpowiednich definicji pozwalających na skanowanie i analizę zaprojektowanych arkuszy za pomocą UPSA . Do tworzenia i edycji tabel norm dla testów służy dodatkowy moduł - NormEditor.

Użytkownik może także zlecić nam wykonanie odpowiednich procedur. W takiej sytuacji konieczne jest przesłanie dokładnej specyfikacji używanych testów (ewentualnych sugestii odnośnie arkusza odpowiedzi, systemu obliczeń, norm jeżeli są to testy znormalizowane...). Czas tworzenia jednego testu z analizą wyników wykorzystującą możliwości standardowe programu to 1-3 dni.

 Jeżeli w grę wchodzi użycie skanera, można zlecić nam również przygotowanie wzorca i wydruk odpowiedniej ilości arkuszy.

Obszar zastosowań

UPSA polecana jest wszędzie tam, gdzie istotne są: zminimalizowanie czasu opracowania wyników przy jednoczesnym wyeliminowaniu możliwości popełnienia błędu oraz archiwizacja badań.

Program w swej wersji ze skanerem szczególnie przydatny może być podczas przeprowadzania grupowych badań psychologicznych (głównie znormalizowane testy kwestionariuszowe), socjologicznych, sprawdzających bądź rekrutacyjnych (preselekcyjnych), a także w przypadku badań indywidualnych jednak wykonywanych za pomocą testów bogatych treściowo i skomplikowanych obliczeniowo lub interpretacyjnie. Wewnętrzna procedura automatycznej korekcji błędów, a także wskazywania użytkownikowi miejsc zagrożonych występowaniem błędów oraz naturalny fakt braku podatności programu na "mylenie się" w wyniku długotrwałej, jednostajnej i nużącej pracy czyni w tych przypadkach z programu UPSA wyjątkowo przydatne narzędzie.

UPSA zatem może zyskać zastosowanie na uczelniach, w szkołach, ośrodkach rekrutacyjnych, poradniach, gabinetach.

Minimalne wymagania:
Ogólne Komputer PC z procesorem klasy Pentium III
System operacyjny Fabrycznie instalowany system Microsoft® Windows 2000, Windows XP
Pamięć operacyjna 512 MB RAM
Inne Obszar zajmowany po instalacji 20Mb
Skaner (opcja)
 • minimalny obszar skanowania: A4
 • rozdzielczość sprzętowa: min. 300 dpi
 • tryb skanowania: co najmniej czarno-biały
 • oprogramowanie zgodne z TWAIN 1.6 lub nowszym
Referencje

Program UPSA jest stosowany od 1999 roku przy naborze na wiedeńskie szkoły pomaturalne o kierunku medycznym (testy psychologiczne) - ostatni nabór kwiecień 2007, a także jest wykorzystywany do badań strażaków Zawodowej Straży Pożarnej miasta Wiednia.

W Polsce z programu UPSA m.in. korzystają:

 • Urząd Służby Cywilnej RP w Warszawie, od 2007 roku Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
 • Uniwersytety: Śląski (filia w Cieszynie),Zielonogórski, Rzeszowski, Opolski, KUL
 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.