... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
Prace zlecone >>Użytkownicy produktów<<
Użytkownicy naszych produktów:
 • Komenda Główna Straży Granicznej RP oraz 13 Oddziałów Terenowych S.G.- UPSA,+QSTART, AVEM
 • Urząd Służby Cywilnej RP - UPSA, AVEM
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin i filia Żelazowa Wola) - UPSA, AVEM
 • Uniwersytet Śląski - filia w Cieszynie - UPSA, AVEM, IPS
 • Uniwersytet Zielonogórski - UPSA, AVEM, IPS
 • Uniwersytet Rzeszowski - UPSA, AVEM
 • Uniwersytet Opolski - UPSA
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice - UPSA
 • Akademia Medyczna, Lublin - UPSA
 • Akademia Bydgoska - AVEM
 • MTV, Warszawa - AVEM
 • Poradnie ZZOZ MSWiA, Łódź, Kielce, Lublin i Rzeszów - UPSA
 • Zakład Karny, Rzeszów - UPSA
 • Urząd Pracy, Katowice - UPSA
 • Regionalny Ośrodek Psychologii Sądowej, Branice - UPSA
 • Zakład Lecznictwa Psychiatrycznego, Siemianowice - UPSA
 • COPING, Wampersdorf, Austria - UPSA, AVEM, IPS
 • Investigation, Research & Consulting Center, Grosshoeflein, Austria - UPSA
 • Uniwersytet, Poczdam, Niemcy - UPSA, AVEM, IPS
 • Zawodowa Straż Pożarna, Wiedeń - UPSA


 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.