... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
Ogólnie o programie Gran

Gran jest modułem bibliotecznym pozwalającym na przeprowadzenie podstawowej analizy statystycznej wyników grupy osób. Analizy mogą obejmować wyniki surowe oraz znormalizowane. Raport jest przygotowywany w postaci dokumentu HTML. Istnieje możliwość zachowania stworzonego raportu oraz eksportu do aplikacji Microsoft® Word, a także wydrukowania. Moduł w prosty sposób może być rozszerzany zgodnie z wymaganiami klienta.

Podstawowe cechy
 • Możliwe jest wykonanie analiz wyników surowych oraz wartości znormalizowanych. Analizy te mogą zostać przedstawione w postaci tabelarycznej lub w postaci profilu. Rezultaty te mogą zależnie od ustawień użytkownika zawierać następujące wartości:
   
  • średnią
  • standardowe odchylenie próby
  • minimum
  • maksymum
  • medianę
  • oraz kwartyle (górny i dolny)
 • Są dostępne analizy odpowiedzi pod względem ilościowym: można dokonać zestawienia ilości osób które udzieliły danej odpowiedzi na pytania testu czy ankiety, oraz pod względem jakościowym, tzn.: ilości udzielonych na każde pytanie odpowiedzi poprawnych, błędnych lub w ogóle pominiętych. W przypadku analizy jakościowej wyniki są przedstawione w postaci wykresu paskowego, a ponadto są podane wartości liczbowe bezwzględne lub procentowe.
   
 • Każde badanie może zostać przerwane i w razie potrzeby lokalnie (poza bazą) zarchiwizowane celem dokończenia w innym czasie. Istnieje wiele możliwości kontynuacji badania po przerwaniu.
 • Moduł integruje się z oferowanym przez nas programem NormEditor, służącym do wprowadzania i edycji norm. Pozwala to na automatyczne policzenie norm dla analizowanej próby.
Minimalne wymagania:
Ogólne Komputer PC z procesorem klasy Pentium
System operacyjny Fabrycznie instalowany system Microsoft® Windows 95, Windows NT 4.0 lub nowszy
Pamięć operacyjna 64 MB RAM
Inne Zainstalowany Microsoft® Internet Explorer v. 4.0 lub nowszy
 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.