... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
>>Program<< Opis testu Konsultacje

Program

Dla testu została opracowana pełna wersja komputerowa włącznie z prezentacją poszczególnych pytań na ekranie umożliwiającą rezygnację ze standardowych arkuszy odpowiedzi. Możliwe jest także ręczne lub za pomocą skanera wprowadzanie wyników wypełnionych już arkuszy. 

Program oceny IPS po wprowadzeniu za pomocą skanera lub ręcznie wypełnionego arkusza odpowiedzi automatycznie oblicza wartości wszystkich przewidzianych w teście skal i porównuje je z normami wybranej przez użytkownika próby. Wyświetla tabelę z wynikami surowymi i odpowiadającymi im normami oraz rysuje profil osoby badanej oraz profile referencyjne. Dodatkowo tworzona jest także tabela, w której na podstawie analizy różnicowej wartości skal podane są prawdopodobieństwa z jakimi odpowiada osoba badana poszczególnym profilom referencyjnym. Analiza przeprowadzana jest oddzielnie dla sfery zachowań społeczno-komunikatywnych, sfery osiągnięć oraz sfery zachowań prozdrowotnych i relaksacyjnych.

Moduł analizy grupowej dla tego testu pozwala na wyświetlenie oprócz podstawowych statystyk (wartości średnie, minima, maksyma, mediany itp.) odnoszących się do poszczególnych skal, także wykresu lub tabeli obrazującej procentowy podział grupy między poszczególne profile.

Moduł prezentacji pytań na ekranie, jak również moduł analiz grupowych stanowią opcję.


Uwaga! Jedynie w wersji komputerowej możliwe jest szybkie policzenie prawdopodobieństwa przynależności danej osoby do oposzczególnych profili. Dokument (.doc) zawierający krótki opis testu. (zip - około 49 KB)

 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.