... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
Ogólnie o programie QSTART

QSTART stanowi rozszerzenie menedżera testów UPSA o funkcje umożliwiające sprawne zarządzanie prezentacją testów na ekranie komputera. Moduł może być instalowany samodzielnie lub razem z oprogramowaniem UPSA Pozwala to na oddzielenie stanowisk zarządzających, obsługiwanych zwykle przez osoby przeprowadzające badania (nauczyciela czy psychologa) od stanowisk,  na których realizowane jest badanie, czyli z których korzystają osoby badane.

Podstawowe cechy
  • Osoba przeprowadzająca badania ma możliwość definiowania własnych baterii testów. Może także decydować na jakim stanowisku, jakie testy lub baterie testów i w jakiej kolejności mają być przeprowadzone.
  • Na dowolnym stanowisku sieciowym w każdej chwili można podglądnąć jaki jest stan zaawansowania badań na innych stanowiskach.
  • Każde badanie może zostać przerwane i w razie potrzeby lokalnie (poza bazą) zarchiwizowane celem dokończenia w innym czasie. Istnieje wiele możliwości kontynuacji badania po przerwaniu.
  • System ma wbudowane mechanizmy pozwalające na kontynuację badania przerwanego np. w wyniku awarii zasilania.
  • Istnieje możliwość przeprowadzania tzw. badań uzupełniających, pozwalających na ponowną prezentację wybranych pytań testu, na które nie udzielono odpowiedzi lub udzielona odpowiedź nie była diagnostyczna.
  • Osoba badana nie ma dostępu do żadnej funkcji administracyjnej systemu. W zależności od systemu operacyjnego ma także zablokowana całkowicie lub ograniczoną możliwość przełączania się na inne aplikacje.
  • Standardowo dołączany do systemu moduł prezentacji Quest umożliwia konstruowanie ekranów zawierających same instrukcje słowne, pytania z możliwością wyboru jednej z wielu odpowiedzi oraz pytania z możliwością wyboru odpowiedzi za pomocą suwaka. W systemie przewidziano jednak możliwość dołączenia różnych niestandardowych modułów prezentacji.
Minimalne wymagania:
Ogólne Komputer PC z procesorem klasy Pentium 400 MHz
System operacyjny Fabrycznie instalowany system Microsoft® Windows 95, Windows NT 4.0 lub nowszy
Pamięć operacyjna 64 MB RAM
Wolna przestrzeń na dysku 20 MB wolnej przestrzeni na dysku potrzebnej do zainstalowania programu
 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.