... produkcja dedykowanego oprogramowania pod potrzeby klienta: C++, VC++, C#, Delphi, Java, SQL-Server, Oracle ...                                                                                                                                                 ... solidność, terminowość, rzetelność, niezawodność, wysokie kwalifikacje ...
>>Program<< Opis testu Konsultacje

Program

Dla testu została opracowana pełna wersja komputerowa włącznie z prezentacją poszczególnych pytań na ekranie umożliwiającą rezygnację ze standardowych arkuszy odpowiedzi. Możliwe jest także ręczne lub za pomocą skanera wprowadzanie wyników wypełnionych już arkuszy. 

Przykładowy ekran prezentacji testu (kliknij na rysunku aby go powiększyć)

 

Program oceny AVEM automatycznie oblicza wartości wszystkich przewidzianych w teście skal i porównuje je z normami wybranej przez użytkownika próby. Generuje tabelę z wynikami oraz wykreśla profil danej osoby wraz z profilami porównawczymi. Dodatkowo tworzy także tabelę, w której na podstawie analizy różnicowej wartości skal podane jest prawdopodobieństwo przynależności osoby badanej do określonego wzorca-typu zachowań i przeżyć. 

Przykładowy ekran oceny (kliknij na rysunku aby go powiększyć)

 

Moduł analizy grupowej dla tego testu pozwala na wyświetlenie oprócz podstawowych statystyk (wartości średnie, minima, maksyma, mediany itp.) odnoszących się do poszczególnych skal, także wykresu lub tabeli obrazującej procentowy podział grupy między poszczególne typy zachowań i przeżyć.Moduł prezentacji pytań na ekranie, jak również moduł analiz grupowych stanowią opcję i nie muszą wchodzić w skład kupowanego oprogramowania.
 


Uwaga! Jedynie w wersji komputerowej możliwe jest szybkie policzenie prawdopodobieństwa przynależności danej osoby do określonego wzorca-typu zachowań i przeżyć. Dokument (.doc) zawierający krótki opis testu. (zip - około 98 KB)

 

O firmie | Produkty | Współpraca | Referencje | Microsoft | Aktualizacje | Kontakt
© 2005 AltaSoft s.c. All rights reserved.